За постигнуте резултате на:

  • пошумљавању, озелењавању, затрављивању и на заштити и унапређењу животне средине.

-Покрету горана Србије у 1989. години уручено је највеће признање организације УН-Програма за човекову околину-ДИПЛОМА “500 ЗАСЛУЖНИХ  У  СВЕТУ“ СА ЗЛАТНОМ ЗНАЧКОМ.

-За очување, заштиту и унапређење животне средине радио Београд II програм-Еколошки магазин “Чекајући ветар“,  Покрету горана Србије доделио је признање  МАСЛИНОВУ ГРАНУ ЗА 2010.годину (додељује се једно годишње)

-Добитници  “ЗЕЛЕНОГ ЛИСТА“  за  активности у 2015. години у најстариријој  националној  еколошкој акцији под називом  „ТРАЖИМО  ЗАГАЂИВАЧА ГОДИНЕ  И ЗАШТИТНИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  “, која  сe континуирано  oрганизује већ 33 године.