– За протекле 56 године (1960-2015) припадници Покрета горана урадили су следеће:

• пошумили голети на 281.522,50 ха;
• подигли високородних ливада и пашњака на 94.983 ха;
• подигли ваншумских засада на 31.350 ха;
• у горанским расадницима годишње се произведе око 3 милиона садница четинара, лишћара и украсног шибља.

– Поред наведених активности радили смо и радимо на организацији и спровођењу акција васпитног и едукативног садржаја и то:

• уређење школске и радне средине;
• “Посадите и Ви своја три дрвета“;
• “Дрво генерације“;
• “Горански поздрав пролећу“;
• “Новосадско пролеће“;
• Конкурс за: прозни састав, песму, цртеж, карикатуру, плакат, еколошку поруку и фотографију;
• Сабор горана Србије;
• Обележавање 22. априла Дана планете земље;
• Обележавање 5. јуна – Светског дана заштите животне средине;
• Горански еко кампови и школе (Школа лековитог биља “Копаоник“, горански ЕКО камп “Вршачки брег“, ЕКО камп “Тара“, Горански ЕКО камп у Сремским Карловцима, ЕКО камп “Засавица“ и др.
• “Новосадска јесен“;
• Изложби садног материјала, цвећа и аранжмана од цвећа;
• Горанских ликовних колонија;
• Акција на спречавању бесправне сече четинара за новогодишње празнике;
• Обележавање 5. децембра Дана волонтера и др.