15
мар-2018

Наградни Конкурс поводом обележавања 5. јуна Светског дана заштите животне средине

ПОКРЕТ ГОРАНА СРБИЈЕ

Број: 12

Дана. 15.03.2018.г.

Београд, Ранкеова бр. 17

 

Покрет горана Србије у сарадњи са: Министарством пољопривреде  шумарства и водопривреде-Управом за шуме, Ревијом “Шуме“  и ЈКП “Зеленилом Београд“, поводом обележавања   5. јуна Светског дана заштите животне средине и интезивирања акција и активности у Покрету горана Србије  расписује

 

Н А Г Р А Д Н И    К О Н К У Р С

 

1.а)   ЗА ПРОЗНИ САСТАВ НА ТЕМУ

–  Јутро у мојој башти

–  На ливади златних боја

за ученике од I – IV разреда основне школе

 

б)  – У свету дугиних боја

– Шапутало је старо стабло

за ученике од V – VIII разреда основне школе

 

в)  – Живимо на планети коју смо позајмили од будућих поколења

– Млади горани су старији од мог тате

за ученике средњих школа

 

  1. ЗА ПОЕЗИЈУ

 

а ) –   по слободном избору

за ученике од I – IV разреда основне школе

 

б)   – по слободном избору

за ученике од V – VIII разреда основне школе

 

в)  – по слободном избору

за ученике средњих школа

 

  1. ЗА ЦРТЕЖ                – Из области рада и деловања Покрета горана
  2. ЗА КАРИКАТУРУ   – Из области рада и деловања Покрета горана
  3.    ЗА ПЛАКАТ              – Из области рада и деловања Покрета горана
  4. ФОТОГРАФИЈА     – Из природе, са кампова, школа, радионица и из

других области рада и деловања Покрета горана

  1. ЗА ГОРАНСКУ ЕКОЛОШКУ ПОРУКУ – Из области рада и деловања

Покрета  горана

Право учешћа на Конкурсу имају сви   припадници Покрета горана.

 

Једну од тема ученици обрађују на часу или код куће, а наставник или професор српског језика или Комисија, од приспелих радова, бира  три најбоља рада и доставља их  Покрету горана општине или града. Ово се односи на учеснике у основним и средњим школама. У местима где немамо формиран-организован Покрет горана школе директно достављају радове Покрету горана Србије.

Остали припадници Покрета горана достављају своје радове директно  Покрету горана у општини или граду.

Сваки Општински или градски одбор образује комисију за праћење резултата Конкурса која има задатак да од приспелих радова изабере по три прозна састава, песме, плаката,цртежа, карикатуре, фотографије и еколошке поруке и то у следећим категоријама:

 

А)  Предшколско образовање

  • Цртеж;

 

Б)  Од I-IV разреда основне школе

  • Проза, песма, цртеж, карикатура, плакат, фотографија и горанска еколошка порука;

 

В)  Од V-VIII разреда основне школе

  • Проза, песма, цртеж, карикатура, плакат, фотографија и горанска еколошка порука;

 

Г)  Средња школа

  • Проза , песма, цртеж, карикатура, плакат, фотографија и горанска еколошка порука;

 

Учесници који шаљу фотографије на Конкурс на тему: природе и из области

рада и деловања Покрета горана  дужни су да исте ураде на формату 20 х 30cm, без паспатуа.

    Конкурс траје од  15 . марта до 20. маја 2018.године

Покрети горана у општинама или граду а и други учесници су дужни да одабране радове доставе  Покрету горана Србије, најкасније до 25.маја 2018.године на адресу:  Покрет горана Србије, Ранкеова бр. 17,  11000, Београд.

.

За све награђене, Покрет горана Србије у сарадњи са суорганизаторима, обезбеђује вредне награде, које ће добитницима бити уручене у Београду у првој половини јуна 2018.године. Том приликом биће постављене изложбе: цртежа, карикатура, плаката и  фотографија.

 

 

 

ПОКРЕТ ГОРАНА СРБИЈЕ

С е к р с т а р

 

Мирослав Михајиловић

Архива

> <
Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец
Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец
Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец
Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец
Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец
Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец
Јан Феб Мар Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец