ПОКРЕТ ГОРАНА СРБИЈЕ

Број: 12

Дана. 15.03.2018.г.

Београд, Ранкеова бр. 17

 

Покрет горана Србије у сарадњи са: Министарством пољопривреде  шумарства и водопривреде-Управом за шуме, Ревијом “Шуме“  и ЈКП “Зеленилом Београд“, поводом обележавања   5. јуна Светског дана заштите животне средине и интезивирања акција и активности у Покрету горана Србије  расписује

 

Н А Г Р А Д Н И    К О Н К У Р С

 

1.а)   ЗА ПРОЗНИ САСТАВ НА ТЕМУ

–  Јутро у мојој башти

–  На ливади златних боја

за ученике од I – IV разреда основне школе

 

б)  – У свету дугиних боја

– Шапутало је старо стабло

за ученике од V – VIII разреда основне школе

 

в)  – Живимо на планети коју смо позајмили од будућих поколења

– Млади горани су старији од мог тате

за ученике средњих школа

 

  1. ЗА ПОЕЗИЈУ

 

а ) –   по слободном избору

за ученике од I – IV разреда основне школе

 

б)   – по слободном избору

за ученике од V – VIII разреда основне школе

 

в)  – по слободном избору

за ученике средњих школа

 

  1. ЗА ЦРТЕЖ                – Из области рада и деловања Покрета горана
  2. ЗА КАРИКАТУРУ   – Из области рада и деловања Покрета горана
  3.    ЗА ПЛАКАТ              – Из области рада и деловања Покрета горана
  4. ФОТОГРАФИЈА     – Из природе, са кампова, школа, радионица и из

других области рада и деловања Покрета горана

  1. ЗА ГОРАНСКУ ЕКОЛОШКУ ПОРУКУ – Из области рада и деловања

Покрета  горана

Право учешћа на Конкурсу имају сви   припадници Покрета горана.

 

Једну од тема ученици обрађују на часу или код куће, а наставник или професор српског језика или Комисија, од приспелих радова, бира  три најбоља рада и доставља их  Покрету горана општине или града. Ово се односи на учеснике у основним и средњим школама. У местима где немамо формиран-организован Покрет горана школе директно достављају радове Покрету горана Србије.

Остали припадници Покрета горана достављају своје радове директно  Покрету горана у општини или граду.

Сваки Општински или градски одбор образује комисију за праћење резултата Конкурса која има задатак да од приспелих радова изабере по три прозна састава, песме, плаката,цртежа, карикатуре, фотографије и еколошке поруке и то у следећим категоријама:

 

А)  Предшколско образовање

  • Цртеж;

 

Б)  Од I-IV разреда основне школе

  • Проза, песма, цртеж, карикатура, плакат, фотографија и горанска еколошка порука;

 

В)  Од V-VIII разреда основне школе

  • Проза, песма, цртеж, карикатура, плакат, фотографија и горанска еколошка порука;

 

Г)  Средња школа

  • Проза , песма, цртеж, карикатура, плакат, фотографија и горанска еколошка порука;

 

Учесници који шаљу фотографије на Конкурс на тему: природе и из области

рада и деловања Покрета горана  дужни су да исте ураде на формату 20 х 30cm, без паспатуа.

    Конкурс траје од  15 . марта до 20. маја 2018.године

Покрети горана у општинама или граду а и други учесници су дужни да одабране радове доставе  Покрету горана Србије, најкасније до 25.маја 2018.године на адресу:  Покрет горана Србије, Ранкеова бр. 17,  11000, Београд.

.

За све награђене, Покрет горана Србије у сарадњи са суорганизаторима, обезбеђује вредне награде, које ће добитницима бити уручене у Београду у првој половини јуна 2018.године. Том приликом биће постављене изложбе: цртежа, карикатура, плаката и  фотографија.

 

 

 

ПОКРЕТ ГОРАНА СРБИЈЕ

С е к р с т а р

 

Мирослав Михајиловић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *