ПОКРЕТ ГОРАНА СРБИЈЕ

Београд, Ранкеова бр. 17

ОСНОВАН                        – 1960.године
КАТЕГОРИЈА                   – УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА
ГЕСЛО                             – СРБИЈА БЕЗ ГОЛЕТИ ДО 2050.године

Тел: 011/2456-842, 879

office@goranisrbije.com

goran.gnus@goranisrbije.com

miroslav.mihajilovic@goranisrbije.com

zorica.aleksic@goranisrbije.com

е-пошта: а.zoricagoranisrbije@gmail.com