Еколошке занимљивости

Smatra se da flora Deliblatske peščare broji oko 900 biljnih  vrsta, a značajno je prisustvo brojnih rariteta, relikata i endema, kao sto su: Pančićev pelen, banatski božur, stepski božur, stepski badem, panonski kozinac, gorocvet,kovilje, Kitaibelova ljubičica I preko 10 retkih vrsta orhideja. Za ovo područje karakteristične su bujne populacije kleke, jedinog samoniklog četinara Panonske nizije.U vreme formiranja biljnog pokrivača(i kasnije) na širem prostoru Deliblatskog peska postojali su brojni refugijumi vegetacije, što je uslovilo održanje ekološki različitih biljnih vrsta. Sama peščara je,zbog upravo svojih mnogobrojnih klimatsko-geografskih specifičnosti, kao i niza drugih okolnosti, postala stanište velikog broja retkih, ugroženih i samim tim zaštićenih biljnih vrsta. Prisutan je znatan broj endemskih i reliktnih vrsta, mnoge vrste su prirodne retkosti i prema tome se treba odnositi sa poštovanjem, posebno u smisli održanja biodiverziteta.

Endemične, retke i ugrožene biljne vrste Deliblatske peščare, koje nebi smele biti predmet eksploatacije:

 

Adonis vernalis,gorocvet

Allysum montanum,turica

Anchusa barrelieri,mali korov

Asparagus tenuifolius, vilina metla

Aster panonicus, zlonik

Astragalus onobrychis, kozinac

Berberis vulgaris, ţutika

Betula verrucosa, breza

Campanula multiflora, mnogocvetni zvončić

Campanula sibirica, sunovrati zvončić

Centaurea arenria, peščarski različak

Centaurium pulchellum, kičica

Cepalanthera rubra, crvena zavrata

Colchicum arenarium, peščarski mrazovac

Convallaria majalis, djurdjevak

Corispermum nitidum,steničnica

Crocus variegatus, šareni kaćun

Dictamnus albus, jasenak

Digitalis lanata, pustikara

Fritillaria degeniana, Degenova kockavica

Fumana vulgaris, deveternik

Gagea pratensis, livadski trolučac

Galanthus nivalis, visibaba

Gentiana pneumonanthe, mala svećica

Gypsophila paniculata, bela sapunjača

Helleborine palustris, kaluždarka

Iris pumila, sitna perunika

Iris variegata, žuta perunika

Lonicera xylosteum, pasje groždje

Minuartia glomerata,mišjakinjica

Onosma arenarium, srčanica

Paeonia officinalis,banatski božur

Paeonia tenuifolia, božur uskolisni

Peucedanum arenarium, peščarska siljevina

Polygonatum latifolium, pokosnica

Polygonum arenarium,Dvorničina

Potentilla arenaria, peščarska steža

Prunus tenella, stepski badem

Pulsatilla vulgaris, krupna sasa

Ribes aureum, ribizla zlatna

Rindera umbellata, rindera

Ruta graveolens,ruta

Spiranthus aestivalis, zasučak

Stipa pennata,kovilj

Thalictrum lucidum,žuta očobajka

Thesium elegans,komandra

Vinca herbacea, zimzelen plavičasti

Viola kitaibeliana,stepska ljubičica

Viola pontica, pontska ljubičica

 

 

 

Preuzeto sa sajta: alibunar.org.rs