– Сарађујемо са:

 • Министарством пољопривреде и заштите животне средине:
 • Управом за шуме;
 • Управом за заштиту животне средине;
 • Министарством омладине и спорта;
 • Министарством просвете, науке и технолошког развоја;
 • Министарством културе и информисања;
 • Институтом за шумарство;
 • Институтом за низијско шумарство и животну средину;
 • Заводом за заштиту природе;
 • Државним органима, на свим нивоима;
 • ЈП “Србијашуме“;
 • ЈП “Војводинашуме“
 • ЈП Национални паркови: “Тара“, “Копаоник“, “Ђердап“, “Фрушка гора“, “Шара“;
 • Војском Србије;
 • Школама и факултетима;
 • Средствима информисања;
 • Удружењима приватних власника шума;
 • Другим невладиним оргнаизацијама.