Резултати Конкурса

ПОКРЕТ ГОРАНА СРБИЈЕ Београд, Ранкеова бр. 17 5.ЈУНИ-СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2018.године   И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА ЗА: ПРОЗНИ САСТАВ, ПЕСМУ, ЦРТЕЖ, КАРИКАТУРУ, ПЛАКАТ, ФОТОГРАФИЈУ И ЕКОЛОШКУ ПОРУКУ Ред.бр КАТЕГОРИЈА НАГРАДА ПРЕЗИМЕ, Read More